Datum: 2019-06-09

Plats: Orsa/Grönklitt

Hitta hit. Google Maps

Rätt att deltaga:
Tävlingen är öppen för alla retrievers.
Medlemskap i SSRK eller i motsvarande utländsk klubb krävs.
I Dalarna har vi vår målsättning ”alla får vara med” – vi ska göra vårt yttersta för att uppfylla detta, så att alla som anmäler ska få vara med.
OBSERVERA: Detta är en helt separat tävling – anmälan måste göras – har ingen koppling till anmälan till Unghundsderbyt

Klasser: Nybörjarklass (Nkl) Öppenklass (ÖKL) och Elitklass (EKL)

Kom ihåg:
Att hunden är vaccinerad samt medtag vaccinationsintyg.

Genomförande:
Tävlingen är upplagd som ett Working test enligt SSRK:s riktlinjer för C-prov
Se regler på följande länk Riktlinjer och Anvisningar Workingtest

Alla startar på station 1 och går sen vidare till resterande stationer i nummerordning Varje station kan ge max 20 poäng och tävlingen genomförs på dummy.

Stationerna består av enkelmarkeringar i NKL och markeringar och eller dirigeringar i övriga klasser med skott där terräng, avstånd och naturliga hinder i marken etc. varieras.
Hundarnas vilja att gå i vatten kan komma att testas.

Återbud:
Om du har fått förhinder att delta, meddela detta så snart som möjligt till kommissarien.

Anmälan:
Öppnar 9 Januari 2019 och sker på denna hemsida under fliken Tävling/ Anmälan Workingtest.
Sista anmälnings- och betalningsdag är den 12 maj!
Vi frågor om anmälan kontaktar du tävlingsledare Ulrika Ebenhard ullis.ebenhard@gmail.com eller se kontaktuppgifter under fliken ”Organisation”.

Anmälningsavgift 300 kr

Startordning
:
Bestämmes av arrangören.

Återbetalning av anmälningsavgiften:
Anmälningsavgiften återbetalas enligt provreglerna:
Om tävlingen måste ställas in.
Vid begränsat antal deltagare, till den som inte kan beredas plats.
Om hund före tävlingen insjuknar, skadas eller avlider, ska intyg av veterinär eller av SSRK välkänd person vara arrangör tillhanda inom åtta (8) dagar efter tävlingen.
För löptik, varvid skriftligt intyg ska utfärdas av SSRK välkänd person och vara arrangör tillhand inom åtta (8) dager efter tävlingen.
Vid återbud/återbetalning tas en administrativ avgift på 40 kr. Oavsett om strykningen är före eller efter anmälningstiden gått ut,

Startlista:
En lista på anmälda ekipage kommer att finnas på hemsidan under resp arrangemang.
När anmälningstiden gått ut kommer deltagarna få en startlista på mail och att denna anslås på hemsidan.

Prisutdelning:
Sker på plats efter finalen så stanna gärna kvar