Tävlingsregler

Unghundsderbyt är ett s k Working Test och består av fem stationer. Tävlingen är öppen för alla retrieverraser.
Hund som deltar ska vara mellan 9 och 24 månader. Föraren ska vara medlem i SSRK, rasklubb eller liknande utländsk klubb.
Tävlingen bedöms efter SSRKs regler för C-Prov (Working Test). Skott förekommer på samtliga stationer.

Riktlinjer för Working Test Retriever >>> 

Anvisningar för Working Test Retriever >>>

Vinner gör den som har högsta sammanlagda poäng och som har poäng på samtliga stationer.