Datum: 2019-06-08

Första samlingen meddelas under våren
Hundarna skall vara avprickade innan start.

Plats:
Tävlingen hålls på vid Orsa/Grönklitt

Hitta hit. Google Maps

Rätt att deltaga:
Tävlingen är öppen för alla retrievers som senast tävlingens första dag har uppnått 9 månaders ålder men inte fyllt 24 månader.
Medlemskap i SSRK eller i motsvarande utländsk klubb krävs.
I Dalarna har vi vår målsättning ”alla får vara med” – vi ska göra vårt yttersta för att uppfylla detta, så att alla som anmäler ska få vara med.
Man går tävlingen med EN hund i taget, det är tillåtet att starta fler men ni kör stationerna med en hund i taget.

Klass: Nybörjarklass (Nkl)

Kom ihåg:
Att hunden är vaccinerad samt medtag vaccinationsintyg.

Genomförande:
Tävlingen är upplagd som ett Working test Nybörjarklass NKL enligt SSRK:s riktlinjer för C-prov
Se regler på följande länk Riktlinjer och Anvisningar Workingtest

Alla startar på station 1 och går sen vidare till resterande stationer i nummerordning. Alla startande genomför grundomgången som består av fem stationer.
Varje station kan ge max 20 poäng och tävlingen genomförs på dummy.

Stationerna består av enkelmarkeringar med skott där terräng, avstånd och naturliga hinder i marken etc. varieras.
Hundarnas vilja att gå i vatten kommer att testas.

Efter grundomgångens fem stationer kommer de ekipagen som har fått de högsta poängen att eventuellt gå vidare till en finalomgång, dit man tar med sig poängen från grundomgången.
Ekipage med 0 poäng på någon station får ej gå vidare till final.

Rutvärdar:
Det kommer att finnas en ansvarig ”rutvärd” vid varje station som kommer att informera om upplägget. Rutvärden finns alltså till för dig – så fråga på!

Återbud:
Om du har fått förhinder att delta, meddela detta så snart som möjligt till kommissarien.

Anmälan:
Öppnar 9 Januari 2019 och sker på denna hemsida under fliken Tävling / Anmälan Derby 2019. Sista anmälnings- och betalningsdag är den 12 maj!
Vi frågor om anmälan kontaktar du Ulrika Ebenhard ullis.ebenhard@gmail.com eller se kontaktuppgifter under fliken ”Organisation”

Anmälningsavgift 300 kr

Startordning
:
Bestämmes av arrangören.

Återbetalning av anmälningsavgiften:
Anmälningsavgiften återbetalas enligt provreglerna:
Om tävlingen måste ställas in.
Vid begränsat antal deltagare, till den som inte kan beredas plats.
Om hund före tävlingen insjuknar, skadas eller avlider, ska intyg av veterinär eller av SSRK välkänd person vara arrangör tillhanda inom åtta (8) dagar efter tävlingen.
För löptik, varvid skriftligt intyg ska utfärdas av SSRK välkänd person och vara arrangör tillhand inom åtta (8) dager efter tävlingen.
Vid återbud/återbetalning tas en administrativ avgift på 40 kr. Oavsett om strykningen är före eller efter anmälningstiden gått ut,

Startlista:
En lista på anmälda ekipage kommer att finnas på hemsidan under resp arrangemang.
När anmälningstiden gått ut kommer deltagarna få en startlista på mail och att denna anslås på hemsidan.

Prisutdelning:
Sker på plats efter finalen så stanna gärna kvar