2020 års domare blir Anders Carlsson, Bitte Sjöblom, Eddie Nilsson, Magnus Ånsløkken och Mirjam Axner.
Vi hälsar alla fem hjärtligt välkomna till Rottneros!
Domarpresentationer är på gång.