Meny Stäng

Återbetalning

ÅTERBETALNING AV ANMÄLNINGSAVGIFTEN

Enligt SKK gäller Force Majeure vilket betyder att vi som arrangör ej är återbetalningsskyldiga gällande anmälningsavgiften. SSRK Värmland har dock beslutat att hela anmälningsavgiften ska återbetalas. För att detta ska kunna ske behöver du lämna uppgifter till vår kommissarie så fort som möjligt dock senast den 30 april 2020. Uppgifter som ska lämnas är namn på förare, hund och kontonummer med clearingnummer(till vilket återbetalningen ska ske).

Kontaktuppgifter Maria
e-post >>>
Mobil 070-5536236

SSRK Värmland hanterar uppgifterna i enlighet med den lag som kallas GDPR eller Dataskyddsförordningen